มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ศูนย์บริการและโชว์รูม

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ห่วงใยชาวเวสป้าทุกท่านจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทางบริษัทได้มีการจัดการโชว์รูมและศูนย์บริการเวสป้าเพื่อป้องกันและใส่ใจในทุกรายละเอียดให้กับลูกค้าชาวเวสป้าที่เข้ารับบริการเพื่อความปลอดภัยด้วย 10 มาตรการป้องกันดังนี้

  1. ทำความสะอาดโชว์รูมและศูนย์บริการด้วยน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ทุก 2 ชั่วโมง
  2. ทำความสะอาดโชว์รูมและศูนย์บริการจุดสัมผัสร่วมเป็นประจำ
  3. รักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าและพนักงานอย่างน้อย 1-2 เมตร
  4. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งของลูกค้าและพนักงาน
  5. พนักงานสวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่
  6. ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลในบริเวณโชว์รูมและศูนย์บริการ
  7. ขอความกรุณาลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
  8. ทำความสะอาดรถและกุญแจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังซ่อม
  9. รักษาความสะอาดของห้องน้ำให้พร้อมใช้เสมอ
  10. กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่อาจจะมีลูกค้าเยอะห หรือสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

STAY SAFE & WEAR A MASK ด้วยความปรารถนาดีจาก Vespa

Back to mainpage

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย