ลองทำให้ LONG TERM

Scroll Down to start

โปรเจค ลำดับ 02 โดย แชมป์ ไมยราพ
ผลงานเพลงที่เป็นคำตอบจากการทดลองค้นหาตัวตน

Scroll Down to start

BEHIND THE SONG

เพราะตัวคุณนั่นแหละ
ที่บอกความเป็นคุณได้ดีที่สุด

MAIYARAP is MAIYARAP

VESPA IS VESPA